Öljysäiliöhuolto ja säiliön tarkastus – 
Mikkelin Lämpöhuolto Oy

Yhteydenotto
Me olemme Mikkelin Lämpöhuolto Oy.

Mikkelin Lämpöhuolto Oy:n palveluihin kuuluu ammattitaitoinen öljysäiliöhuolto. Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto on vuonna 2006 julkaissut suojeluohjeen öljysäiliövuodoista ja niiden ehkäisemistä. Kun vahinko tapahtuu ja säiliöstä vuotaa öljyä maaperään, tapahtuma on aina kiinteistön omistajan vastuulla. Huollon ja tarkastusten avulla pidät huolen siitä, ettei yllättäviä tilanteita pääse sattumaan ja että säiliön toimivuus pysyy hyvänä.

Öljysäiliön tarkastus

Öljysäiliöhuolto aloitetaan säiliön miesluukun avaamisella, jonka jälkeen puhdas öljy imetään auton puhdasöljysäiliöön. Tämän jälkeen säiliössä oleva sakka ja vesi imetään sakkasäiliöön eri letkulla ja säiliön puhdistus aloitetaan. 


Ensin säiliö lastataan ja kaavitaan puhtaaksi ja pyyhitään räteillä. Sen jälkeen siitä mitataan syöpymät ja sitä koputellaan vasaralla, jolloin tarkistetaan silmämääräisesti, että kaikki on kunnossa. Ultraäänimittarilla mitataan säiliön levypaksuus.


Tarkastuksen jälkeen öljy palautetaan säiliöön ja kansi suljetaan tiiviisti. Tämän jälkeen koeponnistetaan paluuputki, jotta ylimääräinen öljy palautuu säiliöön polttimelta öljypumpun imemänä. Mikäli paluuputki jostain syystä rikkoutuu, öljyä saattaa vuotaa talon alle kauankin, ennen kuin se huomataan. Nykyisin suositellaankin, että paluuputki muutetaan yksiputkiseksi järjestelmäksi. Halutessasi teemme muutostyön öljysäiliön tarkastuksen yhteydessä.

Tarkastuspöytäkirja asiakkaalle ja paloviranomaiselle

Tarkastuksesta tehdään pöytäkirja kolmena kappaleena: asiakkaalle, paloviranomaiselle ja tarkastusliikkeelle. Tarkastuksessa säiliö luokitellaan A-, B-, C- tai D-luokkaan. A-luokan metallisäiliö on tarkastettava viiden vuoden välein, B-luokan säiliö kahden vuoden välein, C-luokan säiliö on poistettava käytöstä puolen vuoden kuluessa, ja D-luokan säiliö poistetaan käytöstä välittömästi.


Öljysäiliön tarkastus on lain mukaan tehtävä pohjavesialueella sijaitseville öljysäiliöille, mutta myös muualla se on viranomaistenkin mielestä aiheellista ja suositeltavaa. Puhdistus pitää myös polttimen puhtaana pidempään. Teemme öljysäiliöhuollot Mikkelissä ja lähialueella sekä vastaamme niihin liittyviin lisäkysymyksiin.

Lue lisää öljylämmityksestä

Tiedustele lämmitysjärjestelmistä tai putkitöistä.

* Pakolliset kentät

Minulle saa jatkossa lähettää tarjouksia ja informaatiota.